اسکانیا 24L 420 مدل 2003 قیمت فقط کله کد :7973

465,800,000 تومان

اسکانیا 24L 420

مدل 2003

دنده ای

یورو 3

کارکرد : +1m

کد : 7973