اسکانیا L 420 مدل 2004 قیمت سروته با تریلی چادری کد : 7879

749,250,000 تومان

اسکانیا L 420

مدل 2004

دنده ای

یورو 3

کارکرد : +1m

کد :7879