اسکانیا L114-380 مدل 2003 قیمت فقط کله کد : 7995

539,200,000 تومان

اسکانیا  L114-380

مدل 2003

دنده ای

یورو 3

کارکرد : +1M

کد : 7995