اسکانیا R420 مدل سال 2008 قیمت فقط کله کد : 8042

906,500,000 تومان

اسکانیا R420
مدل سال : 2008
یورو : 5
کارکرد : +1
دنده ای

قیمت فقط کله کد : 8042