اسکانیا R440 مدل سال 2011 قیمت فقط کله کد : 8043

1,091,500,000 تومان

اسکانیا R440
مدل سال : 2011
یورو : 5
کارکرد :+1
اتوماتیک

قیمت فقط کله کد : 8043