اکسور  M.B 18-400 مدل 2008 قیمت فقط کله کد : 8030

1,387,750,000 تومان

اکسور  M.B 18-400

مدل 2008

تیپترونیک

یورو 5

کارکرد :978.000

کد : 8030