اکسور  M.B 18-400 مدل 2008 قیمت فقط کله کد :8031

1,410,500,000 تومان

اکسور  M.B 18-400

مدل 2008

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : 913.000

کد :8031