بنز آکتروس 1841 مدل سال 2008 قیمت فقط کله کد : 7744

899,100,000 تومان

بنز آکتروس 1844 مگا
مدل سال 2008
یورو 5
اتوماتیک فول
ریتاردر دارد
کارکرد 884.000

قیمت فقط کله می باشد
کد : 7746