بنز آکتروس 1842 مدل سال 2014 قیمت فقط کله کد : 7740

1,165,500,000 تومان

آکتروس 1842
مدل سال : 2014
ریتاردر فول
یورو 5/6
کارکرد : 650.000
اتوماتیک فول

قیمت فقط کله می باشد
کد : 7740