داف 430 مدل 2004 قیمت سروته با تریلی چادری کد : 7851

799,200,000 تومان

داف 430

مدل 2004

دنده ای

یورو 3

کارکرد : +1m

کد :7851