داف 430 مدل 2005 قیمت سروته با تریلی چادری کد : 7852

799,200,000 تومان

داف 430

مدل 2005

دنده ای

یورو 4

کارکرد : +1m

کد :7852