داف 460 مدل 2007 قیمت سروته با تریلی چادری کد : 7825

1,032,300,000 تومان

داف 460

مدل سال : 2007

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد :+1M

کد :7825