داف 460 مدل 2011 قیمت سروته با تریلی چادری کد : 7839

1,127,120,000 تومان

داف 460

مدل 2011

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : 720.000

کد :7839