داف 460 مگا سفید مدل سال 2008 قیمت فقط کله کد : 7725

609,000,000 تومان

داف XF105-460
مدل سال : 2008
یورو : 5
اتوماتیک فول
کارکرد :1.000.000
کد : 7725