داف XF-105-410 مدل سال 2007 قیمت فقط کله کد : 8038

740,000,000 تومان

کشنده داف XF-105-410
مدل سال : 2007
دنده ای
یورو 5
کارکرد 993.000
ریتاردر ندارد

قیمت فقط کله کد : 8038