داف XF-105-460 مدل سال 2006 قیمت فقط کله کد :8039

814,000,000 تومان

داف XF-105-460
مدل سال : 2006
کارکرد : +1
ریتاردر دارد
دنده ای

قیمت فقط کله کد :8039