داف XF-105-460 مدل سال 2007 قیمت فقط کله کد :8037

884,000,000 تومان

کشنده داف XF-105-460

مدل سال : 2007

کارکرد :+1

ریتاردر : دارد

دنده ای

یورو 5

کد : 8037