داف XF-105-460 مدل سال 2007قیمت فقط کله کد :8037

666,000,000 تومان

کشنده داف XF-105-460
مدل سال : 2007
کارکرد :+1
ریتاردر : دارد
دنده ای
یورو 5

قمیت فقط کله کد : 8037