داف XF 106 460 مدل سال 2014 قیمت فقط کله کد : 7756

1,365,300,000 تومان

داف XF 106 460

مدل سال :2014

اتوماتیک

یورو 6

کارکرد : 750.000

قیمت فقط کله می باشد
کد : 7756