داف XF 106- 460 مدل 2014 قیمت فقط کله کد : 7954

1,462,000,000 تومان

داف XF 106- 460

مدل 2014

اتوماتیک

یورو 6

کارکرد :600.000

کد : 7954