داف XF 460 مدل سال 2008 قیمت سروته با تریلی چادری کد : 7771

1,165,500,000 تومان

 داف XF 460

مدل سال :2008

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : 875.000

کد : 7771