داف XF 95-430 مدل 2002 قیمت سروته با تریلی چادری کد : 7993

1,017,500,000 تومان

95-430 داف

مدل 2002

دنده ای

یورو +2

کارکرد :+1m

کد : 7993