داف XF 95-430 مدل 2002 قیمت سروته با تریلی چادری کد : 7993

926,750,000 تومان

95-430 داف

مدل 2002

دنده ای

یورو +2

کارکرد :+1m

کد : 7993