داف XF-95-480 مدل سال 2004 قیمت فقط کله کد :8040

684,500,000 تومان

داف XF-95-480
مدل سال : 2004
یورو : 3
کارکرد : +1
دنده ای

قیمت فقط کله کد :8040