داف XF105-510 مدل سال 2008 قیمت فقط کله کد : 7741

696,000,000 تومان

داف XF105-510
مدل سال :2008
اتوماتیک فول
کارکرد : 769.000
ریتادر دارد

قیمت فقط کله می باشد
کد : 7741