دافXF105 .460 مدل 2012 قیمت سر و ته با تریلی چادری کد :7752

1,247,000,000 تومان

داف XF 105 – 460

مدل سال : 2012

اتوماتیک

کارکرد : 1.000.000

قیمت سر و ته می باشد.

کد 7752