رنو پریمیوم 450 مدل سال 2008 قیمت فقط کله کد : 8209

1,020,000,000 تومان

رنو پریمیوم 450
مدل سال : 2008
کارکرد : 1.200.000
اتوماتیک
یورو : 5