رنو پریمیوم 460 مدل 2010 قیمت فقط کله کد : 8199

1,210,250,000 تومان

قیمت پس از اعمال تخفیف حراجی:
1.100.000.000 تومان

رنو پریمیوم 460

مدل 2010

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : 842.000

کد : 8199