مان 440 مدل سال 2010 قیمت فقط کله کد : 7797

914,500,000 تومان

مان 440

مدل سال : 2010

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد :900.000

کد :7797