مان 440 مدل سال 2013 قیمت فقط کله کد : 7798

1,232,100,000 تومان

مان 440

مدل سال : 2013

اتوماتیک

یورو 6

کارکرد :585.000

کد :7798