مان 440 مدل 2008 قیمت سروته با تریلی چادری کد : 7813

1,128,950,000 تومان

مان 440

مدل سال : 2008

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد :+1m

کد :7813