مان 480 مدل 2007 قیمت سروته با تریلی چادری کد : 7886

1,007,500,000 تومان

مان 480

مدل 2007

اتوماتیک

یورو 4

کارکرد : +1M

کد : 7886