مان 480 مدل 2015 قیمت سروته با تریلی چادری کد : 7822

1,831,500,000 تومان

مان 480

مدل سال : 2015

اتوماتیک

یورو 6

کارکرد : 466.000

کد :7822