مان TGA 440 مدل سال 2007 قیمت فقط کله کد :7777

667,000,000 تومان

مان TGA 440

مدل سال :2007

اتوماتیک

یورو 4

کارکرد : 900.000

کد :7777