مان TGX 18-440 مدل سال 2014 قیمت فقط کله کد :7764

1,265,400,000 تومان

مان TGX 18-440

مدل سال :2014

اتوماتیک

یورو 6

کارکرد : 600.000

کد :7764