ولو اف اچ 440 مدل 2008 قیمت سروته با تریلی چادری کد : 7801

1,023,000,000 تومان

ولو اف اچ 440

مدل سال : 2008

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد :+1m

کد :7801