ولوو اف اچ 460 مدل 2005 قیمت فقط کله کد :7960

699,300,000 تومان

ولوو اف اچ 460

مدل 2005

دنده ای

یورو 4

کارکرد :+1M

کد : 7960