ولو اف اچ 480 مدل سال 2007 قیمت فقط کله کد : 7745

652,500,000 تومان

ولو اف اچ 480
مدل سال : 2007
یورو 5
اتوماتیک فول
کارکرد : 1.000.000

قیمت فقط کله می باشد
کد : 7745