ولوو اف اچ 480 مدل 2008 قیمت سروته با تریلی چادری کد : 7972

1,139,000,000 تومان

ولوو اف اچ 480

مدل 2008

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : 955.000

کد : 7972