اسکانیا آر 420 مدل 2004 قیمت فقط کله کد : 8065

887,250,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2004

اتوماتیک

یورو 3

کارکرد :+1m

کد : 8065