اسکانیا آر 420 مدل سال 2011 قیمت فقط کله کد : 8234

1,562,500,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2011

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد: +1m

کد : 8234