اسکانیا آر 420 مدل سال 2012 قیمت فقط کله کد : 8217

1,812,500,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2012

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : 925.000

کد : 8217