اسکانیا آر 420 مدل 2004 قیمت فقط کله کد : 8138

1,248,000,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2004

دنده ای

یورو 4

کارکرد : +1M

کد : 8138