اسکانیا آر 420 مدل 2005 قیمت فقط کله کد : 8150

1,060,500,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2005

دنده ای

یورو 4

کارکرد : +1m

کد : 8150