اسکانیا آر 420 مدل 2007 قیمت فقط کله کد : 8097

2,048,000,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2007

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : 880.000

کد : 8097