اسکانیا آر 420 مدل 2007 قیمت فقط کله کد : 8169

1,212,000,000 تومان

اسکانیا ار 420

مدل 2007

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : +1m

کد : 8169