اسکانیا آر 420 مدل 2007 قیمت فقط کله کد : 8177

1,468,750,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2007

دنده ای

یورو 5

کارکرد : +1M

کد : 8177