اسکانیا آر 420 مدل 2007 قیمت فقط کله کد : 8180

1,262,500,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2007

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : +1m

کد : 8180