اسکانیا آر 420 مدل 2007 قیمت فقط کله کد : 8207

1,343,750,000 تومان

اسکانیا سری آر 420
مدل سال 2007
یورو 5
کارکرد : 980.000
اتوماتیک