اسکانیا آر 420 مدل 2010 قیمت فقط کله کد : 8117

1,622,250,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل2010

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : +1M

کد: 8117