اسکانیا آر 420 مدل 2011 قیمت فقط کله کد : 8108

1,590,750,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2011

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : 850.000

کد : 8108