اسکانیا آر 420 مدل 2011 قیمت فقط کله کد : 8108

2,016,000,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2011

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : 850.000

کد : 8108