اسکانیا آر 420 مدل 2011 قیمت فقط کله کد : 8175

1,875,000,000 تومان

اسکانیا ار 420

مدل 2011

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : +1m

کد : 8175